Blog / Jak przygotować firmę do postępowania restrukturyzacyjnego?

Jak przygotować firmę do postępowania restrukturyzacyjnego?

19 czerwca 2023

Twoja firma ma problemy finansowe? Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Sprawdź, jak wygląda proces, jak przygotować firmę do postępowania restrukturyzacyjnego i z czym się ono wiąże.


Jak przygotować firmę do postępowania restrukturyzacyjnego?

Restrukturyzacja to proces, który pomaga firmom uporać się z problemami finansowymi, dzięki wprowadzeniu zmian organizacyjnych, finansowych lub operacyjnych w celu poprawy wydajności, efektywności i rentowności przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja polega na naprawie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, poprzez zawarcie układów z wierzycielami. Dzięki niej możesz uzdrowić swoją firmę i uniknąć bankructwa.

Może ona polegać na odroczeniu płatności, umorzeniu części zobowiązań, bezkosztowym zmniejszeniu rat, zabezpieczeniu posiadanego majątku.

W Biznes na Plus kompleksowo zajmujemy się każdym klientem. Nasi doradcy indywidualnie przeanalizują Twoją sytuację i wybiorą najskuteczniejsze rozwiązanie.

Krok po kroku:

 1. przeprowadzimy audyt sytuacji ekonomicznej Twojej firmy,
 2. opracujemy i wdrożymy plan restrukturyzacyjny,
 3. opracujemy nową strategię prowadzenia Twojej działalności,
 4. pomożemy Ci przeprowadzić rewitalizację przedsiębiorstwa
 5. zapewnimy ochronę majątku i kapitału przed egzekucją komorniczą,
 6. przeprowadzimy skuteczne mediacje z wierzycielami.

W jaki sposób przygotować firmę do postępowania?

Przede wszystkim zastanów się, co poprawi sytuację Twojej firmy. Należy wdrożyć konkretne działania z dziedziny finansów, marketingu i organizacji działalności.
Następnie niezbędny będzie wstępny plan działań naprawczych, który należy dołączyć do wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Aby dokument był kompletny, a restrukturyzacja uznana za wykonalną, musisz zawrzeć w nim charakterystykę firmy oraz dokładny opis sytuacji z przyczynami, które do niej doprowadziły. Należy przedstawić dostępne środki restrukturyzacyjne, plan ich wdrożenia oraz przewidywane zyski i straty. Nie jest to prosty dokument i w dużej mierze może zaważyć o losach dalszego postępowania. Dlatego, jeśli chcesz mieć pewność, iż zostanie on sporządzony poprawnie, skontaktuj się ze specjalistami.

Skuteczny plan restrukturyzacyjny powinien zawierać co najmniej:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

W przypadku planu, który przyczynia się do pokrzywdzenia wierzycieli lub wykazuje, iż dłużnik jest w stanie spłacić część zobowiązań i koszty postępowania, sąd może odrzucić wniosek o restrukturyzację.

By rozpocząć restrukturyzację, należy na początku wybrać jej tryb. Zgodnie z ustawą prawo restrukturyzacyjne, przedsiębiorca może skorzystać z jednego z 4 rodzajów postępowań. Są to:

Wybór postępowania zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa i należy go podjąć po dogłębnej analizie dokumentów i zestawieniu ich z obszarem działalności przedsiębiorstwa. Dlatego warto skonsultować to ze specjalistą.

Z jakimi konsekwencjami wiąże się postępowanie restrukturyzacyjne?

Głównym skutkiem postępowania zakończonego sukcesem jest oddłużenie, czyli restrukturyzacja długów i regulacja zadłużeń zgodnie z ustalonym planem. Poza najważniejszym założeniem, konsekwencjami restrukturyzacji mogą być:

 • rozłożenie spłat na raty,
 • redukcja kosztów operacyjnych,
 • umorzenie części zobowiązań,
 • poprawa wydajności i optymalizacja procesów biznesowych,
 • zabezpieczenie dobrobytu/majątku firmy,
 • możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów,
 • zachowanie przedsiębiorstwa/gospodarstwa oraz miejsc pracy.

Ponadto skuteczna restrukturyzacja chroni przedsiębiorcę przed egzekucją i daje mu możliwość regularnej spłaty wierzytelności, przy jednoczesnym utrzymaniu działania i rozwijania biznesu.

Jeśli zastanawiasz się nad rozpoczęciem restrukturyzacji w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie i krok po kroku przeprowadzimy przez cały proces.