Upadłość firm

Ogłoszenie upadłości wymaga zakończenia prowadzonego biznesu w sposób umiejętny. Celem dla każdego przedsiębiorcy powinno być niepozostawienie po sobie niezakończonych spraw, a tym samym uchronienie się przed odpowiedzialnością z tytułu niedopełnienia obowiązku, który na nich spoczywał oraz zabezpieczenie prywatnego mienia przed utratą.

Zdjęcie mężczyzny trzymającego pusty portfel

Upadłość przedsiębiorcy

Cel - skuteczne zakończenie biznesu bez problemów finansowych

Ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych przez przedsiębiorcę lub osobę prawną dotyczy sytuacji popadnięcia w stan niewypłacalności.

Procedura upadłościowa przewidziana jest dla następujących podmiotów:

  • Jednoosobowych działalności gospodarczych
  • Osób prawnych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna)
  • Jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna)
  • Wspólników spółek osobowych
  • Partnerów w spółkach partnerskich

Istotną rolę w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości odgrywa czas. Przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niewypłacalność ta oznacza utratę zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Pod uwagę brane są również inne warunki takie jak ilość wierzycieli czy posiadany majątek. W zależności od sytuacji przedsiębiorcy oraz stanu jego majątku możliwym do przeprowadzenia może być upadłość likwidacyjna lub upadłość układowa.

Skontaktuj się z nami aby ocenić Twoje szanse na przeprowadzenie postępowania upadłościowego

Skontaktuj się z nami

W zakresie postępowania konsumenckiego świadczymy pomoc we współpracy z naszym partnerem biznesowym - Kancelarią Prawną RIO
będącej największą Kancelarią w Polsce, specjalizującą się tej dziedzinie.


Logo kancelarii