Restrukturyzacje firm

Ustawodawca przewidział cztery możliwości postępowań w zakresie przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Różnice pomiędzy nimi to przede wszystkim intensywność działań naprawczych, rola sądu, zakres pozbawienia dłużnika kontroli nad tym co dzieje się w jego przedsiębiorstwie oraz sporność wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem.

PAMIĘTAJ! ZAREAGUJ JAK NAJSZYBCIEJ - CZAS NIE DZIAŁA NA TWOJĄ KORZYŚĆ!

Dzięki wprowadzonym przez ustawodawcę przepisom w postaci ustawy prawo restrukturyzacyjne od dnia 01 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z odpowiedniego i dostosowanego do ich sytuacji rodzaju restrukturyzacji.

Zgodnie z ustawą prawo restrukturyzacyjne przedsiębiorca będący niewypłacalny lub u którego powstała obawa zagrożenia niewypłacalnością ma możliwość skorzystania z następujących postępowań:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu - najmniej inwazyjne postępowanie, a rola sądu znikoma. Układ zawierany jest na drodze pozasądowej, przedsiębiorca zbiera głosy wierzycieli pozwalające mu na zawarcie układu (suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem). W tym postępowaniu rola doradcy restrukturyzacyjnego przede wszystkim opiera się na przygotowaniu odpowiedniej strategii postępowania z wierzycielami oraz przygotowaniu odpowiedniego planu.
  • Przyspieszone postępowanie układowe - celem postępowania jest uregulowanie zobowiązań przez przedsiębiorcę w okresie nie dłuższym niż 2-3 miesiące, sąd rozstrzyga sprawę wyłącznie w oparciu o dokumenty dołączone do wniosku, dodatkowym wymogiem jest to, że suma wierzytelności spornych nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania nad układem
  • Postępowanie układowe - należy wykazać, że suma wierzytelności spornych jest wyższa niż 15%
  • Postępowanie sanacyjne - czynności prawne i faktyczne zmierzające do poprawy ekonomicznej i mające na celu przywrócenie zdolności wykonywania zobowiązań przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją (odstąpienie od wiążących umów, zmniejszenie ilości pracowników)

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru, z której procedury chce skorzystać, podkreślenia jednak wymaga fakt złożoności każdej z czterech procedur. Wybór odpowiedniego postępowania w praktyce nie jest taki prosty, wymaga dogłębnej analizy dokumentów i zestawienia ich z obszarem działalności przedsiębiorstwa. Istotnym pozostaje kwestia odpowiedniego doboru procedury do sytuacji przedsiębiorstwa, ponieważ w przypadku błędnego wyboru przedsiębiorca naraża się na oddalenie wniosku i uniemożliwienie przeprowadzenia procedury. Oprócz samej procedury na uwagę zasługują kwestie ustalania ilości wierzytelności oraz obliczania wierzytelności spornych, których błędne wskazanie może doprowadzić zarówno do umorzenia postępowania jak i odrzucenia przez sąd wniosku o zawarcie układów z wierzycielami.

Zapewnij sobie skuteczną pomoc - zgłoś się do nas już dziś i przeprowadź analizę

Skontaktuj się z nami