Blog / Jak wygląda sytuacja polskich Przedsiębiorców na początku 2024 roku?

Jak wygląda sytuacja polskich Przedsiębiorców na początku 2024 roku?

22 lutego 2024

Co 2023 rok przyniósł polskim przedsiębiorcom? Z czym wchodzą w nowy 2024 rok i jakie są pierwsze prognozy?


Jak wygląda sytuacja polskich Przedsiębiorców na początku 2024 roku?

Ile restrukturyzacji i upadłości?

Ubiegły rok można nazwać rokiem restrukturyzacji, gdyż w porównaniu z latami ubiegłymi ich liczba była rekordowa i wyniosła według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej 4244 postępowania. Ponad 70% spośród nich dotyczyło indywidualnych działalności gospodarczych. Na drugim miejscu znalazły się spółki z o.o., stanowiące ponad 15% wszystkich restrukturyzacji.

W przypadku upadłości firm łączna liczba wyniosła w ubiegłym roku 408 postępowań. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że 611 wniosków o upadłość oddalono. Wśród ogłoszonych upadłości największy procent (ponad 67%) stanowiły spółki z o.o., a na drugim miejscu (12%) znalazły się indywidualne działalności gospodarcze.

Które branże są zagrożone?

Wśród przedsiębiorców, którzy najczęściej otwierają postępowania restrukturyzacyjne, znajdują się przedstawiciele handlu hurtowego i detalicznego: naprawa pojazdów samochodowych i motocykli. Na drugim miejscu znalazło się budownictwo, a na trzecim przetwórstwo przemysłowe. To istotna informacja, dla firm działających w tych sektorach, gdyż od kilku lat pojawiają się one niezmiennie na szczycie list branż w restrukturyzacji.

W przypadku upadłości firm branżą dominującą w tym roku są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Tuż za nimi na liście upadłości znalazła się realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, a na trzecim miejscu wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Tak jak w ubiegłym roku wśród firm działających właśnie w tych obszarach liczba upadłości była najwyższa.

Co znaczą takie dane?

Wyraźnie widać, które branże najczęściej dotyka problem braku płynności finansowej. To znak, że właśnie w nich przedsiębiorcy powinni podwójnie zwracać uwagę na kontrahentów, z którymi podpisują umowy oraz reagować możliwie jak najszybciej, gdy zauważą pierwsze problemy finansowe.

Już teraz widać, że firmy coraz częściej wybierają restrukturyzację, zamiast likwidacji firmy. To dobry znak, dający nadzieję, że polscy przedsiębiorcy zaczną w końcu wychodzić z problemów finansowych i kontynuować swoją działalność.

Czego możemy się spodziewać w 2024 roku?

Już teraz można przypuszczać, że sytuacja polskich firm nie będzie prosta w nowym roku. Ze sporymi problemami finansowymi mogą borykać się rolnicy, czy przedsiębiorcy branży transportowej, której zadłużenie już sięga wysokości 2 mld złotych. Mimo iż liczba restrukturyzacji i upadłości w 2023 roku była w niej niższa, niż w budownictwie, czy handlu hurtowym, to nie zmniejsza to ryzyka wystąpienia długów.

Dodatkowo można spodziewać się także utrzymania trudnej sytuacji w budownictwie oraz branżach związanych z projektowaniem i wznoszeniem budynków. Dlatego przedsiębiorcy Ci powinni uważnie monitorować sytuację firmy i sięgać po pomoc, gdy będzie to konieczne.

Dobrą tendencją, która może się utrzymać, jest wzrost liczby restrukturyzacji i ich spora przewaga nad liczbą upadłości.

Co robić, gdy w nowym roku pojawią się stare problemy z zadłużeniami?

Skontaktuj się ze specjalistami! 

*Artykuł powstał na podstawie danych udostępnionych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej