BEZPŁATNE SPOTKANIE ONLINE - Jak uchronić firmę przed ryzykiem upadłości? ZAPISZ SIĘ!
Blog / NADCHODZI UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

NADCHODZI UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

22 maja 2020

W mijających tygodniach przedsiębiorcy zdążyli się już przyzwyczaić do licznych zmian w prawie, które realnie dotykają ich biznesów. Wśród najnowszych propozycji znalazło się m.in. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Kluczowym ogniwem zaproponowanych zmian będzie współpraca przedsiębiorcy z doradcą restrukturyzacyjnym.


NADCHODZI UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE
fot. Shutterstock.com

PRZEDSIĘBIORCA MA SAMODZIELNIE OTWIERAĆ WŁASNE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE?

Zgodnie bowiem z ostatnimi propozycjami, to przedsiębiorca samodzielnie otwierać ma własne postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o umowę zawartą z doradcą restrukturyzacyjnym. Dzięki temu (oraz późniejszej publikacji w MSiG) możliwym będzie nieangażowanie na tym etapie całej machiny sądowej, która w obliczu wstrzymania codziennego funkcjonowania sądów powszechnych, z całą pewnością jeszcze bardziej zwolni swoje tryby. Aktywność po stronie sądu potrzebna będzie dopiero na etapie zatwierdzania układu zawartego z wierzycielami, do czego wcześniej potrzebna będzie zgoda wierzycieli, których wierzytelności stanowić będą co najmniej 2/3 wartości całego zadłużenia.

MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA EGZEKUCJI Z MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORCY ZABLOKOWANA?

Po otworzeniu postępowania restrukturyzacyjnego zablokowana będzie możliwość prowadzenia egzekucji z majątku przedsiębiorcy, jak również wypowiadanie mu kluczowych umów – np. najmu czy też dzierżawy. Przedsiębiorca będzie miał 4 miesiące na porozumienie się z wierzycielami. Jeśli ten czas okaże się niewystarczający, przedsiębiorco straci swój parasol ochronny i najprawdopodobniej zmierzać będzie ku upadłości.

CO Z INTERESAMI WIERZYCIELI?

Umowa zawarta przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym uniemożliwi mu samodzielne dysponowanie składnikami jego majątku, poza dokonywaniem czynności zwykłego zarządu. Wierzyciele będą mogli być spokojniejsi co do tego czy przedsiębiorca nie ucieka szybko z majątkiem, co jednocześnie powinno zwiększyć ich szanse na zaspokojenie roszczeń. Dodatkowo w razie wątpliwości, wierzyciele będą mogli wnosić do sądu o uchylenie wobec nich skutków dokonania obwieszczenia MSiG. Dzięki temu nadal sądy sprawować będą kontroli nad postępowaniem – ale w formie następczej.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne miałoby obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku.