BEZPŁATNE SPOTKANIE ONLINE - Jak uchronić firmę przed ryzykiem upadłości? ZAPISZ SIĘ!
Blog / Nasza Kancelaria uzyskała status Instytucji Otoczenia Biznesowego

Nasza Kancelaria uzyskała status Instytucji Otoczenia Biznesowego

29 sierpnia 2020

Kancelaria BIZNES NA PLUS uzyskała status Instytucji Otoczenia Biznesowego (IOB), a tym samym akredytację na uczestnictwo w programie SPEKTRUM, który realizuje Agencja Rozwoju Pomorza.


Nasza Kancelaria uzyskała status Instytucji Otoczenia Biznesowego

To z pewnością dobra wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się, jak sfinansować postępowanie restrukturyzacyjne, bowiem IOB ma możliwość pozyskania na ten cel dofinansowania – nawet do 95%!

CZYM JEST INSTYTUCJA OTOCZENIA BIZNESU?

Aby uzyskać status Instytucji Otoczenia Biznesu trzeba spełniać szereg wymogów. Przede wszystkim być podmiotem, który oferuje przedsiębiorstwom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem działalności biznesowej. Rzecz jasna dysponować bazą materialną, techniczną, zasobami ludzkimi i – co ważne – kompetencjami niezbędnymi do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP. W przypadku kancelarii BIZNES NA PLUS, chodzi o świadczenie na rzecz grantobiorcy specjalistycznej usługi doradczej objętej wsparciem w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE AKREDYTACJA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU?

Dzięki temu, iż BIZNES NA PLUS otrzymała akredytację, a tym samym status Instytucji Otoczenia Biznesowego (IOB), klienci mogą liczyć na:

  • wsparcie finansowe
  • profesjonalne doradztwo
  • przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego przez doradcę restrukturyzacyjnego
  • brak konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

KTO MOŻE NA TYM SKORZYSTAĆ?

Instytucje Otoczenia Biznesu mają służyć przede wszystkim firmom, które chcą się nieustannie rozwijać. Mowa tu o firmach mikro, małych, a także średnich przedsiębiorstwach z całego kraju.

JAKIE DZIAŁANIA WCHODZĄ W ZAKRES POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO?

Firmy, które trafiają do IOB, czyli BIZNES NA PLUS mogą liczyć na fachowe doradztwo szeregu specjalistów kancelarii. Składa się na nie w głównej mierze:

  • wstrzymanie egzekucji komorniczej
  • negocjacje z wierzycielami
  • ochrona przed wypowiedzeniem umów z wierzycielami
  • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • ochrona przed upadłością przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Agencji Rozwoju Pomorza https://arp.gda.pl/spektrum. A szczegółowe infomacje na temat tego, jak nawiązać współpracę z IOB, a tym samym jak skorzystać z dofinansowania można uzyskać pod numerem infolinii BIZNES NA PLUS: 531 824 815.