Blog / Przedawnienie długu

Przedawnienie długu

18 maja 2023

Zdarzyło Ci się kiedyś spotkać z pojęciem przedawnienia długu, ale nie wiesz, co to jest? A może masz problemy finansowe i zastanawiasz się, czy ten temat dotyczy Ciebie? Już odpowiadamy! Mamy dla Ciebie wszystko, co trzeba wiedzieć o przedawnieniu długu.


Przedawnienie długu

Co kryje się pod tym terminem?

Jest to sytuacja, w której dłużnik może uchylić się od zapłaty, po upływie określonego terminu. Dochodzi do niej, gdy wierzyciel, od momentu powstania zobowiązania, do określonego czasu, nie podejmuje żadnych czynności, mających na celu wyegzekwowanie należności. Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym, czas ten wynosi 6 lat i został on skrócony (z 10 lat) po nowelizacji w 2018 roku.  W przypadku długów związanych z prowadzeniem działalności, okres ten wynosi 3 lata. Gdy mowa o podatkach okres przedawnienia to 5 lat, zaś długi dotyczące np. czynszu, czy usług telekomunikacyjnych przedawniają się po 3 latach. Warto mieć na uwadze, iż terminy mogą być różne w zależności od rodzaju zadłużenia.

Ciekawym przypadkiem są długi spadkowe. Zazwyczaj do ich przedawnienia dochodzi po upływie 3 lat. Jednak jeśli sprawa trafi do sądu, a ten potwierdzi roszczenie wyrokiem, termin zostaje przedłużony o 6 lat, co sumarycznie oznacza 9 lat.

Czy każdy dług może się przedawnić?

Istotną informacją jest tu fakt, iż przedawniony dług nie znika. A osoba zaciągająca go może zostać wpisana na specjalną listę dłużników.

Nie każde zadłużenie może również ulec przedawnieniu. Przykładowo przedawnieniu nie ulegają kredyty hipoteczne. Wymienia się tu także: roszczenia zniesienie współwłasności, roszczenia wydobywcze, roszczenia negatoryjne.

Obecnie przedawnienia długów stanowią raczej rzadkość. Przypomnienia o należności uiszczenia zapłaty często wysyłane są za pomocą programów, które robią to automatycznie. Należy więc pamiętać, iż dług nie zostanie przedawniony, gdy wobec dłużnika zostały podjęte takie działania, jak:

  • wezwanie do zapłaty,
  • rozpoczęcie mediacji,
  • zawarcie ugody między dłużnikiem a wierzycielem z wyznaczeniem terminu spłaty,
  • skierowanie sprawy do sądu lub organu powołanego do rozpoznawania spraw, czy egzekwowania roszczeń.

Termin przedawnienia zostaje również przerwany w sytuacji, gdy dłużnik dokona wpłaty częściowej lub raty.

Jeśli jednak po wykonaniu wymienionych wyżej czynności, dłużnik wciąż nie podejmuje działań, mających na celu spłatę należności, bieg przedawnienia rozpoczyna się ponownie, po zakończeniu  należnych czynności prawnych.

Konsekwencje przedawnienia długów

Niestety niespłacony dług, nawet jeśli został przedawniony, może generować problemy. Wierzyciel może skierować sprawę do sądu lub wpisać zadłużoną osobę na listę dłużników. W takiej sytuacji mogą pojawić się problemy z uzyskaniem kolejnych kredytów lub pożyczek w przyszłości.

Jeśli nie wiesz, czy Twój dług uległ przedawnieniu, możesz sprawdzić to przy pomocy odpowiednich platform.

Co, gdy sytuacja Cię przerasta?

Najlepiej sięgnąć po pomoc specjalistów. Samodzielna konfrontacja z zawiłymi przepisami prawnymi może tylko dodać Ci problemów.

W Biznes na Plus wiemy, jak radzić sobie z wszelkiego rodzaju zadłużeniami i chętnie pomożemy Ci wyprowadzić na prostą Twój zadłużony biznes. W przypadku przedawnienia samodzielnie musisz dbać o wszelkiego rodzaju kwestie z nim związane. Nie jest to proste, gdy znajdujesz się w takiej sytuacji po raz pierwszy.

Dlatego oszczędź sobie nerwów i czasu. Zamiast ryzykować, że sytuacja rozwinie się na Twoją niekorzyść, już dziś umów się na spotkanie z naszym doradcą.