BEZPŁATNE SPOTKANIE ONLINE - Jak uchronić firmę przed ryzykiem upadłości? ZAPISZ SIĘ!
Blog / Restrukturyzacja to szansa na przywrócenie płynności gospodarstw rolnych

Restrukturyzacja to szansa na przywrócenie płynności gospodarstw rolnych

11 grudnia 2020

Rolnicy od dłuższego czasu borykają się z problemami, które rzutują na stabilność ich gospodarstw rolnych. Jednak mają szansę na rozwiązanie problemów finansowych, choć nie zawsze o tym wiedzą.


Restrukturyzacja to szansa na przywrócenie płynności gospodarstw rolnych
Postępowanie restrukturyzacyjne trwa szybko i jest tanie

Rolnicy podają jako przyczyny problemów finansowych niskie stawki za mleko, choroby bydła, trwające od kilku lat susze i inne czynniki, które często powodują utratę płynności. Wielu zastanawia się, jak może uratować swoje gospodarstwa i próbuje podjąć działania mające na celu zabezpieczenie dorobku, ale mało kto kieruje swoje kroki w kierunku prawnika, nie zdając sobie sprawy, jak szeroki wachlarz rozwiązań może mu zaproponować.

RESTRUKTURYZACJA RATUJE DOROBEK ROLNIKÓW

Jednym z rozwiązań jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które umożliwia rolnikom natychmiastowe podjęcie działań i zabezpieczenie dotychczas prowadzonej działalności. Na gruncie prawa cywilnego, rolnik posiadający numer REGON jest traktowany jak przedsiębiorca, w związku z czym przysługuje mu uprawnienie do skorzystania z procedury, która umożliwia mu zarówno spłatę zobowiązań, jak i zabezpieczenie swojego gospodarstwa przed wierzycielami.

Procedura uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego została uregulowana w art. 15-25 ustawy z dnia 19.06.2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), zwana specustawą i Tarczą 4.0

POSTĘPOWANIE TRWA SZYBKO I JEST TANIE

Cel przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie gospodarstwa rolnego, to jego ochrona przed bankructwem i upadłością. Ma być szybko, sprawnie i tanio. Szybkość i sprawne działanie wiążą się z samą procedurą, która odbywa się głównie pozasądowo. Postępowanie można zainicjować poprzez zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt takiej publikacji to 500 złotych. Tym samym należy wskazać, że zwiększa się dostępność do skorzystania z postępowania, ponieważ standardowa procedura wiązała się z dużo wyższymi kosztami sądowymi oraz wyższym wynagrodzeniem nadzorcy.

Warto podkreślić, że możliwość skorzystania z procedury uproszczonej została ograniczona przez ustawodawcę do 30 czerwca 2021 roku, a skorzystać z niego można wyłącznie raz.

RESTRUKTURYZACJA DAJE OD RAZU OCHRONĘ PRZEZ 4 MIESIĄCE

Uproszczona procedura restrukturyzacyjna daje osobom prowadzącym gospodarstwo rolne okres ochronny na 4 miesiące. W tym czasie doradca restrukturyzacyjny działający w imieniu dłużnika układa plan restrukturyzacyjny i prowadzi negocjacje z wierzycielami w zakresie dalszej spłaty zobowiązań. Ważne, aby wypracowane porozumienia uwzględniały interes zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Zainicjowane działanie wstrzymuje prowadzone postępowania egzekucyjne, a tym samym umożliwia zwolnienie zajęć komorniczych i odblokowanie kont. Gospodarstwo rolne zostaje zabezpieczone przed działaniem wierzycieli i ewentualnym zaspokojeniem się z majątku. Rolnik jest również zabezpieczony przed wypowiedzeniem kluczowych umów, np. kredytowych, leasingowych, najmu.

Czynniki te mają bezpośredni wpływ na dobrodziejstwo samego postępowania, które daje rolnikowi możliwość pozyskania czasu na rozwiązanie problemów finansowych, zabezpieczenie stałości prowadzonego gospodarstwa i wypracowanie warunków, które doprowadzą do spłaty zobowiązań wobec wierzycieli.

ZADŁUŻENI ROLNICY DOSTALI SZANSĘ

Polega ona rzecz jasna na rozwiązanie problemów finansowych. Procedura ta daje im możliwości na ochronę gospodarstwa i spłatę zobowiązań. Sprawna i przystępna procedura umożliwia im ocalenie gospodarstwa rolnego przed bankructwem, a dzięki wypracowanym porozumieniom spłacenie posiadanych zobowiązań i przetrwanie nawet najtrudniejszego czasu.

Kancelaria BIZNES NA PLUS obecnie prowadzi akcję #PomagamyRolnikomWPandemii, w ramach której oferuje pierwszą konsultację w zakresie ustalenia strategii działania i opracowania planu naprawczego gratis. Można porozmawiać bezpłatnie ze specjalistą i poznać swoje prawa.