BEZPŁATNE SPOTKANIE ONLINE - Jak uchronić firmę przed ryzykiem upadłości? ZAPISZ SIĘ!
Blog / RESTRUKTURYZOWAĆ WŁASNY BIZNES, CZY POZWOLIĆ FIRMIE UPAŚĆ?

RESTRUKTURYZOWAĆ WŁASNY BIZNES, CZY POZWOLIĆ FIRMIE UPAŚĆ?

29 maja 2020

Coraz częściej polscy przedsiębiorcy stają przed trudnym wyborem, czy ratować własny biznes i go zrestrukturyzować, czy też pozwolić firmie upaść na dobre. Sama idea restrukturyzacji firmy zdaje się być słuszna i daje duże szanse na przetrwanie najgorszego momentu, a nawet na późniejsze odbicie. Wydaje się jednak, że wśród autorów rozwiązań tarcz antykryzysowych oraz tarczy finansowej panuje odmienny pogląd.


RESTRUKTURYZOWAĆ WŁASNY BIZNES, CZY POZWOLIĆ FIRMIE UPAŚĆ?
fot. shutterstock.com

W obliczu kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa, polski rząd przygotował szereg rozwiązań, które mają wspomóc przedsiębiorców i pozwolić im przetrwać trudny czas. Równie mocny nacisk położono na utrzymanie możliwie dużej liczby miejsc pracy.

Jedną z najbardziej popularnych form pomocy – m.in. z uwagi na łatwość procedowania i szybkość wypłaty środków – jest subwencja w ramach tarczy finansowej PFR. Problem jednak w tym, że żaden z przedsiębiorców, który wcześniej zdecydował się na ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie będzie mógł z tej pomocy skorzysta. Diabeł bowiem tradycyjnie tkwi w szczegółach.

Zgodnie z Regulaminem tarczy finansowej, o subwencję starać się może jedynie przedsiębiorca: „(…), który na dzień́ składania wniosku nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz wobec którego, na dzień́ składania wniosku, nie zostało otwarte: postepowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego albo postepowanie restrukturyzacyjne na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego”.

Z powyższego wyraźnie zatem wynika, że cała grupa przedsiębiorców, która już przed nastaniem koronawirusowego kryzysu podjęła radykalne kroki mające na celu ocalenie ich firm oraz spłatę wierzycieli, dziś pozbawiona jest szans na skorzystanie z dodatkowych środków i pomocy finansowej ze strony Państwa. Czy takie rozwiązanie pozwoliłoby im przetrwać? Tego nie wiemy, ponieważ sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna i wymaga odrębnej analizy, ale z całą pewnością ułatwiłaby skutecznie przeprowadzić przedsiębiorcę przez postępowanie restrukturyzacyjne.