Blog / Rola doradców restrukturyzacyjnych w procesie restrukturyzacji

Rola doradców restrukturyzacyjnych w procesie restrukturyzacji

29 sierpnia 2023

Dobry doradca restrukturyzacyjny to klucz do udanej restrukturyzacji. Dowiedz się, gdzie możesz go znaleźć i w jaki sposób może on pomóc Ci uporać się z problemami finansowymi i uniknąć upadłości.


Rola doradców restrukturyzacyjnych w procesie restrukturyzacji

Restrukturyzacja to proces przeprojektowania pewnych aspektów firmy, który zazwyczaj jest realizowany w celu skuteczniejszego radzenia sobie z trudnościami finansowymi lub operacyjnymi, a także w celu przygotowania się na przyszły rozwój. To postępowanie, które nie tylko pozwala dłużnikowi uwolnić się od problemów finansowych, lecz daje także możliwość uzdrowienia firmy i poprawy jej funkcjonowania. Kluczową rolę odgrywa w nim właśnie doradca restrukturyzacyjny.

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

To osoba o szerokim doświadczeniu w zarządzaniu finansami i operacjami, z dobrym zrozumieniem rynku i specyfiki sektora, w którym działa firma. Pracownik na tym stanowisku posiada stosowną licencję nadawaną przez Ministra Sprawiedliwości. Uprawnia go ona do świadczenia usług w dziedzinie prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Doradza on firmom w trudnej sytuacji finansowej.

Jakie obowiązki może pełnić doradca restrukturyzacyjny?

Zakres obowiązków i czynności wykonywane przez doradcę zależą często od rodzaju postępowania i indywidualnej sytuacji dłużnika. Najczęściej należą do nich jednak poniższe punkty.

  1. Doradca restrukturyzacyjny analizuje sytuację finansową i operacyjną firmy, aby zrozumieć, dlaczego boryka się ona z problemami.
  2. Tworzy plan restrukturyzacji uwzględniający wszystkie aspekty biznesu, w tym finanse, operacje, strategię, rynek i inne czynniki. Plan ten musi być realistyczny, osiągalny i dopasowany do specyfiki firmy.
  3. W wielu przypadkach restrukturyzacja wiąże się z problemami zadłużenia. Doradca może pomóc w negocjacjach z wierzycielami w celu zmniejszenia zadłużenia, odroczenia spłat lub zmiany warunków umowy kredytowej.
  4. Po zatwierdzeniu planu doradca może monitorować jego realizację, pomagając firmie dostosować się do zmian i radzić sobie z niespodziewanymi wyzwaniami.
  5. Może on również pomóc w komunikacji z kluczowymi interesariuszami, w tym z wierzycielami, pracownikami, dostawcami, klientami i mediami, aby zapewnić przejrzystość i utrzymanie zaufania.
  6. Doradca może oceniać różne strategiczne opcje dla firmy, takie jak sprzedaż aktywów, fuzje i przejęcia, czy upadłość.

Dodatkowo licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz do roli nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Dodatkowe funkcje, do jakich uprawnia licencja to nadzorca sądowy i zarządca w egzekucji przez zarząd przymusowy.

Co można zyskać, dzięki wsparciu profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego?

Dobry fachowiec to skarb w każdej branży, a szczególnie, gdy mamy do czynienia z czynnościami prawnymi. Doradca finansowy, który posiada odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz specjalizuje się w branży, w której działa klient, może zaważyć o sukcesie całego postępowania. Przeprowadza on dłużnika przez cały proces. Przygotowuje wniosek, a następnie tworzy i wprowadza plan restrukturyzacyjny. Pomaga przedsiębiorcy osiągnąć porozumienie z wierzycielami, tak, by żadna ze stron nie czuła się stratna. Dodatkowa to osoba, która może pomóc firmie w ocenie strategicznych opcji, takich jak sprzedaż aktywów, fuzje, przejęcia czy inwestycje. Doradza w kwestiach redukcji zatrudnienia, zamknięcia nieefektywnych działów, czy zmiany modelu biznesowego. Dodatkowo może wesprzeć przedsiębiorcę w komunikacji z interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci, dostawcy i media.

Gdzie szukać dobrego doradcy restrukturyzacyjnego?

Znalezienie dobrego doradcy restrukturyzacyjnego jest kluczowe dla skutecznej restrukturyzacji. W tym celu możesz sprawdzić firmy doradcze, prawnicze, lub skorzystać z naszych usług. Wierzymy, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a nasz doświadczony doradca każdego dnia utwierdza nas w tym przekonaniu. Wybierając Biznes na Plus, możesz liczyć na kompleksową obsługę i indywidualne podejście do sytuacji, w której znalazła się Twoja firma. Postępowania zakończone sukcesem i opinie naszych zadowolonych klientów świadczą o tym, że warto skorzystać z usług doradców restrukturyzacyjnych w naszej kancelarii.

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie.