Świadczenie postojowe - jakie warunki trzeba spełnić, aby je uzyskać?

2020-04-28 00:00:00| Komentarze:
Rząd wydaje przedsiębiorcom tzw. świadczenia postojowe w celu rekompensaty utraty przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym przedsiębiorcy mogą uzyskać jednorazową pomoc w kwocie 1300 lub 2080 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać takie wsparcie?

fot. Shutterstock.com

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 złotych

Przedsiębiorca otrzyma takie świadczenie, jeśli podatek rozlicza kartą podatkową, tym samym jest zwolnioy z podatku VAT, nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i jest obywatelem RP, mieszka na terenie Polski lub posiada prawo czasowego/stałego pobytu na terenie RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 złotych

Przysługuje z kolei przedsiębiorcom, którzy prowadzenie działalności rozpoczęli przed 1 lutego 2020 roku i nie została ona zawieszona. Do tego przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe musi być o co najmiej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym, a ponadto należy wykazać brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i – podobnie jak w świadczeniu 1300 złotych – przedsiębiorca musi być obywatelem RP i mieszkać na terenie Polski lub posiadać prawo czasowego/stałego pobytu na terenie RP.

Kto może skorzystać z postojowego?

Wyłacznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą lub na odstawie innych przepisów szczególnych, w tym osoby korzystające z Ulgi na start oraz osoby korzystające z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +). Oczywiście jeśli miały one przestój w następstwie koronwirusa. Warto dodać, że świadczenie postojowe może być ponownie wypłacone, jednak nie więcej niż trzy razy. Oczywiście warunkiem ponownego wypłacenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna prowadzonej działności nadal nie uległa poprawie.