Blog / Upadłość a likwidacja — jakie są różnice?

Upadłość a likwidacja — jakie są różnice?

6 grudnia 2023

Pojęcia upadłości i likwidacji często są mylone, lub używane zamiennie. W świetle prawa to spory błąd. Zobacz, czym różnią się te działania i dlaczego lepiej ich nie mylić.


Upadłość a likwidacja — jakie są różnice?

Pojęcia upadłości i likwidacji często są mylone, lub używane zamiennie. W świetle prawa to spory błąd. Zobacz, czym różnią się te działania i dlaczego lepiej ich nie mylić.

Zakończenie działalności spółki może być kierowane różnymi powodami. I chociaż najlepszym rozwiązaniem np. problemów finansowych w spółce, jest jej restrukturyzacja, to zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy decydują się na zamknięcie biznesu. Często wybierają upadłość lub likwidację. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, czym te dwa rozwiązania różnią się od siebie.

Czym jest upadłość?

To postępowanie, kończące działalność biznesu bez problemów finansowych. Jest przeprowadzanie w sytuacji, gdy spółka staje się niewypłacalna, czyli utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli i doprowadzenie do oddłużenia przedsiębiorcy. Nie musi się ono wiązać z likwidacją działalności dłużnika.

Czym jest likwidacja?

Likwidacja działalności jest trwałym zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej. Wiąże się ona z ostatecznym i permanentnym zamknięciem firmy.

Celem jest w tym przypadku zakończenie bieżących interesów, upłynnienie majątku oraz rozliczenie się z pozostałego majątku firmy. Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu firmy przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu (w przypadku spółki) lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Upadłość a likwidacja — różnice

Zanim zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości lub likwidację przedsiębiorstwa, sprawdź, czym różnią się od siebie oba działania i które najlepiej sprawdzi się w Twojej sytuacji.

  1. Jako że upadłość stosowana jest w przypadku podmiotów, które stały się niewypłacalne, może być zastosowana jedynie w przypadku firm, które stanęły właśnie przed takim problemem. Jeśli zaś prowadzona działalność wciąż jest wypłacalna, a przyczyny jej zamknięcia są inne, lepiej sprawdzi się likwidacja — nie wymaga ona spełnienia żadnych dodatkowych warunków.

  2. Oba działania różnią się także w kwestii podmiotów, które mogą zadecydować o upadłości lub likwidacji. W pierwszym przypadku może to zrobić zarówno właściciel, współwłaściciel, jak również wierzyciel danego przedsiębiorstwa. W przypadku likwidacji osobą decyzyjną jest wyłącznie właściciel lub współwłaściciel.

  3. Kolejna i bardzo ważna różnica dotyczy zaspokajania wierzycieli. Jako iż likwidacja w założeniu powinna dotyczyć spółki wypłacalnej, wierzyciele likwidowanej firmy powinni być zaspokojeni bez większych komplikacji. W przypadku upadłości mówimy o działalności, która nie jest wypłacalna. W związku z tym dana firma nie będzie miała możliwości wywiązania się w 100% ze swoich wierzytelności. Co więcej, otwarcie postępowania upadłościowego sprawia, iż majątek działalności staje się masą upadłościową. W przypadku likwidacji nie zachodzi taka sytuacja.

  4. Ostatnią różnicą jest osoba zarządzająca majątkiem. W przypadku likwidacji odpowiedzialny jest likwidator. Może być on wybrany np. przez wspólników i nie musi spełniać dodatkowych wymogów. W postępowaniu upadłościowym osobą odpowiedzialną za zarządzanie majątkiem jest syndyk, wybierany przez sąd. Zawsze jest to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.

Co najlepiej wybrać?

Decyzję o tym, czy zdecydować się na upadłość, czy na likwidację, należy podjąć w zależności od tego, czy dana firma jest wypłacalna, czy nie. Co ważne, gdy okaże się, że likwidowany biznes jest niewypłacalny, likwidator powinien złożyć wniosek o upadłość. Z kolei jeśli podczas postępowania upadłościowego zarząd przedsiębiorstwa zadecyduje o jego likwidacji, ma taką możliwość.

Najlepszą opcją, szczególnie gdy mówimy o firmie, która ma problemy finansowe, nie jest jednak ani upadłość, ani likwidacja, a restrukturyzacja. Czyli postępowanie prowadzące do uzdrowienia firmy i skutecznego przywrócenia jej do funkcjonowania na rynku.


Bez względu na to, jaką opcję wybierzesz, zadbaj o odpowiednią opiekę prawną. Każde z opisanych wyżej działań wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Dlatego nie ryzykuj bezpieczeństwa przyszłości Twojego przedsiębiorstwa. Zgłoś się do nas i skutecznie przejdź przez cały proces.