Blog / Upadłość firmy a pracownicy

Upadłość firmy a pracownicy

23 maja 2024

Co się dzieje z pracownikami firmy, gdy pracodawca ogłasza upadłość? W jakiej roli stają pracownicy i jakie mają prawa? Czy upadłość to najlepsze rozwiązanie w przypadku problemów finansowych?


Upadłość firmy a pracownicy

Co dzieje się z pracownikami, gdy firma ogłasza upadłość?

Przede wszystkim prawo nie chroni pracowników przed wypowiedzeniem, czy rozwiązaniem umowy. Kiedy postanowienie o upadłości zostaje uprawomocnione, ochrona pracowników zmniejsza się. W takiej sytuacji pracodawca traci obowiązek pisemnego informowania związków zawodowych o wypowiedzeniu umów na czas nieokreślony. Wypowiedzenia mogą dostać także osoby wcześniej chronione prawnie, jak kobiety w ciąży, czy pracownicy w okresie przedemerytalnym oraz osoby, które nie były obecne w pracy ze względu na urlop macierzyński, wychowawczy, zwolnienie lekarskie itp. Dzieje się tak w ramach odpowiedzi na potrzeby postępowania upadłościowego.

Jak wygląda kwestia wypłat?

Co się dzieje z wypłatami pracowników w firmie ogłaszającej upadłość? Celem tego postępowania jest likwidacja majątku przedsiębiorstwa z zaspokojeniem potrzeb wierzycieli w możliwie jak największym stopniu. Pracownicy, w przypadku ogłoszenia upadłości firmy, stają się właśnie takimi wierzycielami. Ich potrzeby powinny być zaspokojone w pierwszej kolejności z masy upadłości, szczególnie w zakresie zaległych pensji.

Po ogłoszeniu upadłości firmy sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu 30 dni od daty obwieszczenia. Nie dotyczy to jednak pracowników. Nie mają oni obowiązku zgłaszania swoich wierzytelności. Mogą to zrobić, jeśli np. obawiają się, czy pracodawca ujął je w należytej wysokości. Mogą wówczas zgłosić się z roszczeniem zarówno do syndyka, jak i sądu upadłościowego.

Czy są lepsze rozwiązania?

Upadłość firmy to wyjście ostateczne. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie restrukturyzacja. Zamiast zamykać firmę, zdecydowanie lepiej jest znaleźć źródła problemów i braku płynności finansowej i skutecznie się ich pozbyć. Ogłoszenie upadłości jest możliwe wtedy, gdy firma staje się niewypłacalna. Restrukturyzacja jest postępowaniem, które przedsiębiorca może wdrożyć już w momencie wystąpienia pierwszych problemów i ryzyka pojawienia się niewypłacalności. Pozwala firmie dalej funkcjonować z zachowaniem miejsc pracy, co jest zdecydowanie bezpieczniejszym i korzystniejszym wyjściem z perspektywy pracownika. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu planu spłaty przedsiębiorstwo nie znika z rynku, wciąż na siebie zarabia i jednocześnie spłaca wierzytelności.

Nie wiesz, co wybrać? Skontaktuj się ze specjalistami, którzy przeanalizują sytuację Twojej firmy i pomogą wybrać najskuteczniejsze rozwiązanie. Z nami z każdej sytuacji możesz wyjść na plus!